ZOD Mirotice

Go to content

Main menu

Vítáme  Vás  na  stránkách  ZEMĚDĚLSKÉHO OBCHODNÍHO DRUŽSTVA MIROTICE

Vznik a vývoj družstva


   Původní zemědělská družstva byla zakládána již v 50 letech, takže současné ZOD Mirotice má dvě vývojové etapy. Původních družstev založených v období let 1949 - 1957  bylo celkem osm. V letech 1960 - 1961 se sloučila do tří samostatných zemědělských družstev  a ta hospodařila až do roku 1976. V tomto roce vzniklo sloučením jedno zemědělské družstvo a to Jednotné zemědělské družstvo Mirotice. Až do roku 1992 hospodařilo toto družstvo na 2747 ha zemědělské půdy. Při transformaci družstev  bylo rozděleno na dva právní subjekty - Zemědělské obchodní družstvo Mirotice a CEF Cerhonice. Tyto subjekty hospodaří od roku 1993.

ZOD Mirotice založili členové družstva za účelem společného podnikání. Družstvo má pronajatou půdu, která se nachází v osmi katastrálních územích. Většina půdy je pronajata od drobných vlastníků se kterými jsou uzavřeny nájemní smlouvy.

   ZOD je právnickou osobou, v jeho čele je představenstvo družstva.  Vedením družstva je pověřen ředitel. V současné době hospodaří na asi 700 ha zemědělské půdy.

   Družstvo se nachází v severozápadní části okresu Písek v Jihočeském kraji. Hospodaří v průměrné nadmořské výšce 430 m, roční úhrn srážek 588 mm a průměrná teplota 7,2 stupňů C. Hospodaří na půdách lehkých, středních místy až těžších jílovitých.  V rámci okresu patří naše družstvo k perspektivním z hlediska dosahování ekonomických výsledků.

Back to content | Back to main menu